چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #164

#164 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Artificial intelligence/fuzzy logic method for analysis of combined signals from heavy metal chemical sensors
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
روش هوش مصنوعی / منطق فازی برای آنالیز سیگنال های ترکیب شده ناشی از حسگرهای شیمیایی فلزات سنگین
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی  شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

 حساسیت متقابل حسگرهای شیمیایی برای چندین یون فلزی، در تداخل حساسیت، تا اندازه ای مشابه چند حسگر بیولوژیکی ازجمله دستگاه گیرنده رنگ های نوری سلول های مخروطی شبکیه چشم انسان هستند. در حالیکه این موضوع دشوار است که مقادیر طبقه بندی قطعی برای مولفه های قابل اندازه گیری بر مبنای سیگنال های حسی دارای تداخل پیچیده را تعیین کنیم، منطق فازی امکانی را برای مدلسازی ریاضی این سیستم ها ارائه می کند. کار حاضر، جهت محلول های فلزی سنگین ترکیب شده و ترکیب منطق فازی با حسگرهای شیمیایی با مبنای سیلیکون حساس به فلزات سنگین را، برای آموزش سناریوهای ترکیب حسگر/کاوشگر قراردادی، در ترم هایی از یک زبانه الکترونیکی بررسی می کند. فلزات سنگین نقش مهمی را در آنالیزهای محیط زیستی بازی می کنند. به همان نسبت که عناصر ناچیز و همچنین ناخالصی های آب، از پساب های صنعتی آزاد می شوند، این فلزات نیز وارد محیط زیست می گردند. در این کار، توسعه یک روش منطق فازی جدید بر مبنای اندازه گیری های پتانسیل سنجی اجرا شده با سه حسگر شیشه ای chalcogenide کوچک شده در محلول های فلزات سنگین مختلف، ارائه خواهد شد. ارزیابی بحرانی برنامه منطق فازی توسعه یافته، توسط اندازه گیری های سیگنال های نامشخص و محلول های فلزات سنگین چند جزئی، اثبات خواهد شد. محدودیت های این برنامه و مقایسه بین مقادیر محاسبه شده و مورد انتظار، در ترم هایی از ترکیب درصد ماده مورد آنالیز و غلظت یونی فلز سنگین، نشان داده خواهد شد و بحث خواهد گردید.

کلمات کلیدی: منطق فازی، زبانه الکرونیکی، حساسیت متقابل، حسگر شیشه ای chalcogenide، محلول فلز سنگین چند جزئی


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
85,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان