چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #1167

#1167 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Adaptive control of nonlinear fractional-order systems using T–S fuzzy method
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل تطبیقی سیستم های مرتبه کسری با استفاده از روش فازی T-S
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

بدلیل قابلیت برتر معادلات دیفرانسیل کسری در مدل‌سازی دقیق خواص دینامیکی بسیاری از سیستم‌ها با تکنولوژی بالا در دنیا، طراحی و کنترل سیستم های مرتبه کسری توجه زیادی را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. در این مقاله، یک رویکرد فازی تطبیقی هوشمند به منظور کنترل و پایدارسازی سیستم های مرتبه کسری غیر مستقل غیر خطی پیشنهاد شده است. بدلیل اینکه معادلات دینامیکی سیستم های مرتبه کسری اعمال شده معمولا شامل پارامترهای مختلف و ترم های غیرخطی هستند، مدل‌های فازی [1]T-S با قوانین اگر-آنگاه[2] به منظور توصیف دینامیک‌های سیستم به کار گرفته شدند. همچنین، بدلیل اینکه پارامترهای سیستم غیر خطی نامشخص فرض شده اند، قوانینی تطبیقی برای تخمین چنین نوساناتی به دست آورده شدند. قوانین کنترل شبه خطی تطبیقی بر مبنای تئوری کنترل فازی T-S توسعه داده شدند. پایداری سیستم حلقه بسته به دست آمده با استفاده از تئوری پایداری لیاپانف تضمین شد. دو نمونه عددی به منظور تاکید بر عملکرد صحیح و قابلیت اجرایی متودولوژی کنترل فازی تطبیقی ارائه شد. کنترل کننده پیشنهادی به خوبی برپایداری کلاس وسیعی از سیستم های مرتبه کسری نامتعین غیر خطی مستقل و یا سیستم های پیچیده غیرمستقل با پارامترهای نامشخص اثرگذار است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان