چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #902

#902 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Effects of concentration of reduced graphene oxide on properties of sol–gel prepared Al-doped zinc oxide thin films
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات غلظت اکسید گرافن کاهش یافته بر خواص سل-ژل آماده در لایه های نازک آلومینیوم اکسید روی تغلیظ شده
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

کاهش گرافن اکسید گنجانیده در آلومینیوم اکسید روی تغلیظ شده (AZO: RGO) فیلم های نازک کامپوزیت بر روی زیرلایه شیشه ای و با استفاده از روش سل-ژل سنتز شدند. اثر غلظت RGO (0-3 درصد وزنی) بر خواص ساختاری، الکتریکی و نوری فیلم کامپوزیت با استفاده از پراش اشعه X، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی، اندازه گیری اثر هال، و طیف سنجی فرابنفش قابل مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. همه ی فیلم های کامپوزیت یک ساختار وارزیت شش ضلعی معمولی، و فیلم های گنجانیده شده با 1 درصد وزنی RGOبالاترین شدت پیک (200) را نشان داد. مقاومت ورق فیلم‌ها به طور موثر توسط عامل بیشتر از دو کاهش داده شد، به گونه ای که نسبت RGO از 0 به 1 درصد وزنی افزایش یافته است. با این حال، مقاومت ورق با افزایش بیشتر در نسبت RGO افزایش یافت. عبور نوری فیلم کامپوزیت با افزایش نسبت RGO از 0 تا 3 درصد وزنی به طور یکنواخت کاهش یافت. متوسط عبور نوری (400-700 نانومتر) از AZO: RGO فیلم نازک در 1 درصد وزنی RGO بالای 81٪ بود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان