سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #76

#76 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
INFLUENCE FACTORS FOR THE CHOICE OF A SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGY
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
عوامل تاثیرگذار جهت انتخاب یک متودولوژی (روش شناسی) توسعه نرم افزار
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی


نرخ موفقیت پروژه های توسعه نرم افزار را می توان با استفاده از متودولوژیی که برای خصوصیات ویژه آن پروژه ها کافی باشد، افزایش داد. در طول زمان، دامنه وسیعی از متودولوژی های توسعه نرم افزار با جزئیات پیچیده وضع شده است، بنابراین انتخاب یکی از آنها، کار ساده ای نمی باشد. تحقیق ما مقولات اصلی متودولوژی های توسعه را مجددا مرور می کند، و سپس جهت مطالعه ای دقیقتر، بر سه نمونه از آنها متمرکز خواهیم شد: فرایند یکپارچه منطقی (RUP) ، توسعه سریع نرم افزار (RAD) ، برنامه نویسی به روش سریع (XP) . در مورد هر متودولوژی، ساختار چرخه حیات نرم افزار ارائه شده است، شرایطی مشخص شده است که متودولوژی در آن با موفقیت اعمال می گردد و شرایطی مشخص شده است که متودولوژی در آن با شکست مواجه می گردد. بر اساس مرور مقاله متودولوژی های توسعه نرم افزار و یک سری از تحقیقاتی که توسط محققین مختلف انتشار یافته است، با کنکاش کیفیت فعالیت های انجام شده در این زمینه، یک تعداد از عواملی که بر تصمیم گیری انتخاب مناسب ترین متودولوژی توسعه برای پروژه ای خاص، اثر گذار می باشد را شناسایی کرده ایم. متودولوژی هایی که موضوع این تحقیق می باشند، در رابطه با این عوامل مورد ارزیابی قرار گرفته اند، تا مشخص گردد کدام متودولوژی توسعه، بسته به سطح عوامل جهت پروژه ای خاص، مناسب تر می باشد. نتایج تحقیق ما برای توسعه دهندگان ]نرم افزار[ ، ضمن کمک رسانی آنان جهت شناخت اینکه کدام متودولوژی توسعه نرم افزار برای پروژه ای خاص را می توان با موفقیت بکار گرفت، مفید واقع می گردد.

کلمات کلیدی :متودولوژی توسعه نرم افزار، فرایند یکپارچه منطقی، توسعه سریع نرم افزار، برنامه نویسی به روش سریع، انتخاب متودولوژی مناسب


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
120,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان