سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #730

#730 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Intellectual Capital Disclosures Practices and Intellectual Capital Performance in Saudi Arabia Financial Institution
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
شیوه های افشا گری سرمایه فکری و عملکرد سرمایه فکری در موسسات مالی عربستان سعودی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مطالعه دو هدف اصلی را دنبال می کند: 1- گزارش نتایج حاصل از یک بررسی تجربی از گزارش سالانه سرمایه فکری (IC) از نظر محتوا در بخش بانکی عربستان و 2- اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری در بخش بانکداری عربستان با استفاده از یک ضریب بهره وری به نام VAICکه توسط آنت پولیک توسعه یافته است. ارتباط IC از سه زاویه بررسی شد: سرمایه انسانی، سرمایه های خارجی و سرمایه های داخلی. از تحلیل محتوا جهت بررسی شیوه ICD در گزارش سالانه از 12 بانک تجاری ذکر شده در بورس اوراق بهادار عربستان سعودی (تداول) در سال 2014 استفاده شد. سطح بهره وری با استفاده از شاخص VAIC اندازه گیری شد که بانکی با راندمان بالا در استفاده از سرمایه انسانی را شناسایی نمود. رتبه بندی بانک‌ها با توجه به VAIC انجام و سپس با روش های سنتی رتبه بندی مقایسه شد تا مشاهده شود که آیا بانک هایی با عملکرد خوب با توجه به روش های سنتی نیز در استفاده از سرمایه‌ها کارآمد بوده است یا خیر. این یافته نشان می دهد که تمام بانک های عربستان سعودی در بورس اوراق بهادار مبادرت به افشا اطلاعات سرمایه فکری در گزارش سالانه 2014 خود کرده اند. آیتم های سرمایه فکری عمدتا از نوع استدلالی بوده و در سراسر گزارش سالانه افشا شد. از نظر وقوع درصد متوسط به ازای هر سرمایه فکری برای سه دسته، سرمایه انسانی و خارجی با حدود 38٪ و 35٪ به ترتیب همسان بودند، در حالی که سرمایه های داخلی به طور قابل توجهی با 27 درصد کمتر بود. نتایج برای VAIC بهره وری نشان می دهد که بانک هادارای بهره وری سرمایه انسانی نسبتا بالاتری نسبت به بهره وری ساختاری و سرمایه دارند. گروه مالی سامبا، بانک سعیدی بریتانیا و بانک عربستان فرانسه، سه بانک با کارآمد بالا بر اساس ارزیابی VAIC بودند. در مقابل، کمترین بانک کارآمد، بانک الجزیره بود که دارای تنها 1.772 ضریب بهره وری VAIC است. مطالعه حاضر تنها گزارش سالانه بانک‌ها (2014) را مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که تنها بخش بانکی عربستان در پژوهش حاضر استفاده می شود، تعمیم یافته‌ها به بخش های دیگر ممکن است ابهام برانگیز باشد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان