چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #724

#724 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Examining learning strategies, creativity, and innovation at SMEs using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis and PLS path modeling
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی استراتژی ها، خلاقیت و نوآوری یادگیری در SMEs با استفاده از مجموعه فازی آنالیز کمی تطبیقی و مدل سازی مسیر PLS
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

هنوز هم مقداری ابهام و تناقض در قابلیت یادگیری سازمانی و نتایج آن، بویژه در میان شرکت هایی با اندازه کوچک و متوسط ( SMEs) وجود دارد. این مطالعه در مورد استراتژی یادگیری استثماری، استراتژی یادگیری اکتشافی، خلاقیت های فی البداهه و خلاقیت ترکیبی که بعنوان نوآوری هایی( شرایط علیتی) به صورت نتیجه‌ای (راه حل) در شرکت های SMEs  وجود دارند، بحث می کند. این مطالعه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از بررسی 206 نفر از مدیران ارشد SMEs با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری PLS (PLS-SEM) و مجموعه فازی آنالیز کمی تطبیقی (fsQCA) برای نشان دادن نواوری و وابستگی آن به ترکیبی از شرایط پیچیده پیشین و مسیرهای مختلف جایگزین می پردازد. هر چند که نتایج حاصل از آنالیز PLS-SEM از مسیرهای فرضی بجز برای یادگیری اکتشافی و خلاقیت ترکیبی پشتیبانی می کند؛ یافته های fsQCA نشان دهنده پشتیبانی مشروط برای روش های قبلی ارائه شده و نتایج به جز برای یادگیری استثماری و یادگیری اکتشافی می باشد. علاوه بر این، راه حل های پیچیده ای از آنالیز fsQCA نشان می دهد که پنج ترکیب به اندازه کافی نواوری ها را توضیح می دهند.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان