جمعه ۱۹ خرداد ۰۲

مقاله #612

#612 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Extending the use of scenario planning and MCDA for the evaluation of strategic options
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تعمیم استفاده از برنامه ریزی سناریو و MCDA برای ارزیابی گزینه های راهبردی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

تحلیل چندمعیاره تقسیم (MCDA) به قدری مجهز است که با اهداف متضاد وکیفی در زمان ارزیابی گزینه های راهبردی سروکار داشته باشد. برنامه ریزی سناریو، چهارچوبی برای تردید متضاد فراهم می کند که در MCDA وجود ندارد. ترکیب این روش ها مزایای مختلفی را ارائه می دهد، در حالی که کاربرد موثر آن در ارزیابی گزینه های راهبردی از سناریوهایی بهره می برد که تعداد بیشتری سناریو با دامنه ی وسیع را بازتاب می کنند که با بهره وری زمانی ایجاد شده اند؛ همینطور به کارگیری معیارهای MCDA سودمند می باشد، زیرا مقایسه ی درونی و میانی سناریویی گزینه ها را فراهم می سازد. اصلی ترین مشارکت این مقاله، توضیح چگونگی این مساله است که سری وسیع تری از سناریوها می تواند به سرعت ایجاد شود و همینطور بررسی این مطلب است که چگونه پشیمانی(regret) می تواند برای تسهیل مقایسه ی گزینه ها مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا دلایل این دو حوزه از توسعه، با توجه به تکنیک های موجود، توضیح داده می شود. سپس، تاثیر بکارگیری روش های پیشنهادی در عمل از طریق مورد پژوهشی امنیت غذایی در Trinidad و Tobago. مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاله با بحث یافته ها و زمینه های پژوهش آینده نتیجه گیری می کند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان