سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #600

#600 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A RELIABILITY TEST SYSTEM FOR EDUCAtIONAL PURPOSES- BASIC RESULTS
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم تست قابلیت اطمینان برای اهداف آموزشی - نتایج اولیه
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله مجموعه ای از شاخص های مقدماتی قابلیت اطمینان را در سطح تولید و در سطح تولید و انتقال مرکب برای یک سیستم تست قابلیت اطمینان کوچک نشان می دهد. داده های این سیستم در مرجع 1 ارائه شده است. سیستم تست و نتایج ارائه شده در این مقاله، نتیجه برنامه های پژوهشی و آموزشی انجام شده قابلیت اطمینان در دانشگاه ساسکاچوان است. شاخص های ارائه شده در این مقاله برای کاربردهای مقدماتی قابلیت اطمینان می باشند که باید در برنامه آموزش قابلیت اطمینان سیستم های قدرت پوشش داده شوند. این سیستم تست RBTS نامیده می شود و شاخص های مقدماتی ارائه شده مرجعی ارزشمند برای استادان و دانشجویان مشغول به آموزش و یا پژوهش در زمینه قابلیت اطمینان می باشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان