جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #540

#540 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
RTSP: An Accurate and Energy-Efficient Protocol for Clock Synchronization in WSNs
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
RTSP: یک پروتکل دقیق و کارای انرژی برای همگام‌سازی ساعت در WSNها
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

شبکههای حسگر بیسیم نیاز به همگامسازی زمان دقیق برای سازگاری و هماهنگی دادهها دارند. با وجود اینکه الگوریتمهای موجود برای همگامسازی زمان، دقت بسیار خوبی را ارائه میکنند، مصرف انرژی آنها بالاست و گرههای دور به طور ضعیفی همگام میشوند. ما یک پروتکل بازگشتی همگامسازی زمان (RTSP) پیشنهاد میکنیم که با دقت همهی گرهها در شبکه را با زمان جهانی با استفاده از معماری چند گامی به صورت کارای انرژی همگام میکند. این الگوریتم، داشتن به علت برچسب زمانی لایهی MAC بر اساس بایت جداکنندهی آغاز فریم، ارسالهای بدون تکرار توسط گرهی ارجاعی انتخابی پویا، جبران تأخیر انتشار و تنظیم برچسب زمانی در هر گام، تخمین قوس و آفست مربوطه با استفاده از حداقل رگرسیون خطی مربع روی دو نقطهی دادهای (2LR)،بازهی همگامسازی مجدد انطباقی، تجمع تقاضاهای همگامسازی و آگاهی از انرژی، به کارایی بهتری دست مییابد. تحلیل جزئی از منابع خطا نیز ارائه شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که RTSP میتواند به یک دقت میانگین 0.3 میکروثانیه در یک شبکهی چند گامی با استفاده از 5 برابر انرژی کمتر نسبت به FTSP در اجرای طولانی دست یابد و حتی در یک شبکهی خوشهای که میتواند به دقت میانگین 0.23 میکروثانیه با استفاده از هفت برابر انرژی کمتر دست یابد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان