سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #513

#513 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Correcting CNA phase mismatch phenomena in frequency blind equalization for OFDM systems
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تصحیح پدیده عدم تطابق فاز CNA در همسان سازی کور فرکانسی، در خصوص سیستم های OFDM
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

 در این مقاله، یک مورد تطبیق دهی کلاس CNA (الگوریتم نُرم ثابت)، در خصوص همسان سازی کور فرکانسی در مدولاسیون OFDM (تسهیم تقسیم فرکانس متعامد)، ارائه شده است. موضوع آنالیز همگرایی CNA (که اساسا در سیستم های تک حاملی طراحی شده است)، در مدولاسیون OFDM نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آن اینچنین است که تطابق فازی ضریب همسان ساز می بایستی مدنظر قرار گیرد تا بتوان از همگرایی مقارن با مقدار انتظاری، اطمینان حاصل نمود که این موضوع منجر به رَویه پیشنهادی PAP (رَویه تطابق فازی)، می گردد. علاوه بر آن، یک استراتژی اولیه کمتر از حد مطلوب، ارائه شده است که اجازه بهبود سرعت همگرایی این الگوریتم را می دهد. موارد شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم CNA پیشنهادی مبتنی بر رَویه PAP، در مقایسه با الگوریتم CMA (الگوریتم مدول ثابت)، دارای عملکرد بهتری در خصوص سرعت همگرایی و میزان کارایی حالت ایستا، می باشد. بعلاوه، به هنگام کاربرد مقدار اولیه کمتر از حد مطلوب پیشنهاد شده (در مقایسه با کاربرد یک مقدار اولیه ثابت)، در تعدادی از دورهای تکرار (حداکثر 50 درصدی)، بهره ای حاصل شده است
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان