سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #509

#509 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Just in time, total qualitymanagement, and supplychain management: understanding their linkages and impact on business performance
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تولید به‌هنگام، مدیریت جامع کیفیت و مدیریت زنجیره‌ی تامین: درک پیوندها و اثرات آنها بر عملکرد کسب و کار
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در سال‌های اخیر، رویکردهای بسیاری را برای بهبود عملکرد عملیات‌ها پیشنهاد داده اند. سه مورد، به طور ویژه، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند: تولید به هنگام، مدیریت زنجیره‌ی تامین و مدیریت کیفیت. با آنکه گاهی اوقات به این سه مورد به گونه‌ای نگاه می‌کنند که گویا از یکدیگر مستقل و متمایز هستند، اما می‌توان از آنها به صورت سه شاخه‌ی یک استراتژی عملیات‌های یکپارچه‌ استفاده نمود. در این پژوهش، به طور تجربی به بررسی میزان ارتباطِ بین تولید به هنگام، مدیریت زنجیره‌ی تامین و مدیریت جامع کیفیت و چگونگی اثرگذاری آنها بر عملکرد کسب و کار می‌پردازیم. نتایج حاکی از آن هستند که در سطوح استراتژیک و عملیاتی، سازمان‌ها پیوندهای موجود بین تولید به هنگام، مدیریت جامع کیفیت و مدیریت زنجیره‌ی تامین را بخشی از استراتژی عملیات‌های خود می‌دانند. همچنین، نتایج نشان می‌دهند که «تعهد نسبت به کیفیت» و «درکِ دینامیک زنجیره‌های تامین» بیشترین اثر را بر عملکرد دارند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان