سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #461

#461 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Wettability of heated surfaces under pool boiling using surfactant solutions and nano-fluids
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
ترشوندگیِ سطوح گرم شده تحت جوشش استخری با استفاده از محلول های مواد فعال سطحی و نانوسیال ‌ها
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

ترشوندگی سطح گرم شده تحت جوشش استخریِ محلول های مواد فعال سطحی و نانوسیال ها مورد بررسی قرار گرفته است. محلول های تری-سدیم فسفات (TSP، Na3PO4) (درصد کسر جرمیِ 01/0، 05/0، 1/0، 3/0، 5/0 و 8/0) و نانوسیال های اکسید آلومینیوم (Al2O3) (درصدهای حجمیِ 5/0، 1، 2، و 4) برای آزمایش ها حاضر شدند. نوارهای فولاد ضدزنگ (SUS 304) (mm 3 x 30 x 30) توسط چراغ الکلی گرم شدند و در محلول های آماده شده، فرونشانده شدند. قبل از فرونشانی کامل، زمانی که دمای سطح ˚C10 ± 150 بود (ناحیه‌ی جوشش هسته ای)، نوارها خارج شدند و مایع اضافه روی سطح حذف شد. زوایای تماس آب خالص و محلول ها روی سطحِ آبدیده شده و سطح تازه، اندازه گیری شدند. زوایای تماس آب خالص روی سطوح فرونشانی شده (˚25 - ˚5)، بسیار کوچکتر از آنهایی بودند که روی سطح تازه بودند (˚70 - ˚65). محلول های روی سطوح فرونشانده شده (TSP, NF)، کمترین زاویه‌ی تماس را نشان می دهند (˚15 - ˚5). TSP و نانوذرات تجمع شده روی سطوح می توانند انرژی سطح نوارها را تحت تاثیر بگذارند و آبدوستی سطوح را ارتقاء بدهند. چند نتیجه گیری از نتایج آزمایشگاهی روی مدل جوشش استخری CHFو افزایش CHF با استفاده از TSP و NF مورد بحث قرار گرفتند.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان