سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #459

#459 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Modeling and experimental study of CO2 absorption in a hollow fiber membrane contactor
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی و مطالعه ی تجربی جذب کربن دی اکسید در یک کنتاکتور غشای فیبر توخالی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

برای رسیدن به درک بهتری از جذب کربن دی اکسید در یک کنتاکتور غشای فیبر توخالی، شبیه سازی­ های نظری برای توصیف دریافت کربن دی اکسید با آب قطر و محلول­ های آبی دی اتانولامین (DEA) به اجرا رسیده است. این مطالعات بر رفتارهای فاز گاز با یافتن توزیع غلظت گاز و سرعت گاز در جهت جریان متمرکز بودند. آزمایش­های متناظر نیز در یک مینی مدول سلگارد برای ارزیابی نتایج شبیه سازی شده به اجرا رسیدند.

در مورد جذب فیزیکی، نتایج شبیه سازی و آزمایش نشان داد که شار کربن دی اکسید با سرعت مایع افزایش می­یابد، درحالیکه سرعت گاز ورودی اثر معناداری بر شار کربن دی اکسید نخواهد داشت. مقاومت انتقال جرم عمدتا در سطح مایع وجود دارد. در مورد جذب شیمیایی، شار کربن دی اکسید تحت تاثیر سرعت گاز ورودی قرار می­گیرد، درحالیکه سرعت مایع اثر محدودی دارد. تحلیل پروفایل­های غلظت کربن دی اکسید در فازهای مایع و جامد و نیز پروفایل غلظت DEA در فاز مایع نشان می­دهد که غلظت کربن دی اکسید در فاز گاز به عنوان یک عامل تعیین کننده ­ی نرخ برای واکنش بین کربن دی اکسید و DEA عمل می­کند. اتلاف قابل ملاحظه­ ی کربن دی اکسید در فاز گاز یک پروفایل غلظت DEA نزدیک به سطح مشترک مایع گاز را نتیجه می­دهد. طول مدول موثر  نشان می­دهد که افزایش طول مدول یک رویکرد سودمند برای تقویت جذب کربن دی اکسید با طول مدول بلندتر از  خواهد بود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان