سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #458

#458 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
A multi objective optimization approach for flexible job shop scheduling problem under random machine breakdown by evolutionary algorithms
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
روش بهینه سازی چند هدفی برای مسئله زمان بندی کار کارگاهی انعطاف پذیر توسط الگوریتم های تکاملی تحت شکست تصادفی ماشین
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله به زمان بندی ثابت مسئله چند هدفی در زمان بندی کار کارگاهی انعطاف پذیر تحت شرایط شکست تصادفی ماشین می پردازد. اخیراً مطالعات متعددی در مورد زمان بندی استوار صورت گرفته است؛ با این وجود پیاده سازی طرحی که مانع تغییر قابل توجه بین زمان بندی و پس از شکست ماشین (به ترتیب پیش از برنامه ریزی و زمان بندی محقق شده) شود، می تواند برای بکارگیری از منابع دردسترس مهم و حیاتی باشد. پایداری زمان بندی را می توان از طریق انحراف جزئی از زمان آغاز و تکمیل هر شغل بین پیش از زمان بندی و زمان بندی محقق شده تحت شرایط غیرقطعی، شناسایی و کشف کرد. در این مقاله، دو الگوریتم تکاملی تحت عنوان NSFA-II و NRGA برای ترکیب بهبود زمان کل و پایداری بطور همزمان بکارگرفته می شود. پس از معرفی معیارهای ارزیابی، الگوریتم های پیشنهادی در مسئله های محک مختلف مورد آزمون قرار می گیرند. در نهایت، با اجرای آزمون های آماری، الگوریتم با عملکرد بالاتر در هر معیار شناسایی می شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان