سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #455

#455 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Planning of Personal Development and Succession
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه ریزی پیشرفت وموفقیت فردی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

برنامه ریزی پیشرفت فردی باید انگیزه‌ی کارکنان درشرکت تضمین کند، وهمچنین باید کارکنان را برای توسعه مهارت‌های شغلیشان توانمند سازد، وباید برای آنها پشم انداز کاری فراهم کند وجذابیت کاردرشرکت را افزایش دهد. هدف از برنامه ریزی پیشرفت و موفقیت فردی درشرکت این است که نیازهای آینده منابع انسانی در شرکت را برای مشاغل خاص تامیین کنند. امروزه نیازاصلی برای این هدف انعطاف پذیری برنامه ریزی شغلی است. به سبب تغییراتی که دراین شرکت عملی شوند مثل (موجودیت شرکت، تغییرات سازمانی، بازسازی وغیره) محل‌های کاری تهدید شده‌ای برای کارمندان هستند، بنابراین کارمندان باید مسئولیت مربوط به اداره کردن شغلشان را خود برعهده گیرند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
30,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان