شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #446

#446 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
GIS and Remote Sensing-Based Forest Resource Assessment, Quantification, and Mapping in Amhara Region, Ethiopia
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی، اندازه گیری و نقشه برداری منابع جنگلی بر پایه ی GIS و سنجش از دور در منطقه ی آمهارا در اتیوپی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: منابع جنگلی جهان به طور مستمر تهی شده اند. ارزیابی و اندازه گیری وضعیت منابع جنگلی فعلی پیش نیازی برای برنامه ریزی و اجرای بهبود منابع جنگلی است. اهداف این مطالعه ارزیابی، اندازه گیری و سنجش و نقشه برداری از منابع جنگلی در ایالت ملی منطقه ای آمهارا در اتیوپی است. فن آوری‌های GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)، GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی) و سنجش از دور برای این مطالعه بکار گرفته شد. در نتیجه، نقشه توزیع جنگلی آماده شد. بسیاری از پوشش‌های جنگلی در امتداد کمربند زمین‌های پست میراب گوجام، آوی و مناطق سیمن گوندر در حاشیه کشور همسایه، سودان و مناطق تیگری و بنیشانگول گومز شناسایی شدند. کل پوشش جنگلی منطقه 12884 کیلومتر مربع یعنی حدود 2/8 درصد کل زمین ناحیه است. از جمله بوشلندها که حدود 21783 کیلومتر مربع یعنی چیزی در حدود 85/13 درصد می باشد. زمین‌های جنگلی و درختستان‌ها، جنگل‌های انبوه طبیعی، جنگل‌های سواحل رودخانه، بوشلندها و مزارع به ترتیب 808/740، 950/463، 912/889 و 973/63 هکتار در سطحی با پوشش درصدی 71/4، 95/2، 13/0، 66/5 و 40/0 می باشند. GIS، GPS و سنجش از دور ابزارهای مهمی برای ارزیابی و نقشه برداری منابع جنگلی بودند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان