جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #442

#442 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Stress and strain state in beams with corrugated web and their use in hydraulic engineering structures
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تنش و کرنش در تیرهای دارای جان موج دار (چین خورده) و کاربرد آن ها در سازه‌های مهندسی هیدرولیک
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در این تحقیق، روش محاسبه تنش و کرنش در تیرهای با جان موج‌دار (چین خورده) شرح داده شده است. این روش توسط نویسندگان مقاله ارائه شده است و ساده ­تر از روش محاسباتی موجود می‌باشد. در حین انجام محاسبات نویسندگان پیشنهاد کردند که جان موج‌دار را به­ صورت یک صفحه ارتوتروپیک مسطح با مدول الاستیسیته کاهش یافته در نظر بگیرند، به طوری که همان خصوصیات غیرصلب جان موج‌دار را داشته باشد. مقادیر محاسباتی بدست آمده، با شبیه ­سازی عملکرد جان موج‌دار، مدول الاستیسیته کاهش­ یافته صفحه ارتوتروپیک مسطح را محاسبه می‌کنند. محاسبات، بر روی یک تیر با جان موج­ دار انجام می‌شود که به عنوان تیر عرضی در مدخل ورودی (دریچه) مسطح سازه‌های مهندسی هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج محاسبات انجام شده توسط نویسندگان، از مقایسه نتایج روش آن­ها با نتایج بدست‌آمده از روش اجزاء محدود (FEM)، بدست آمدند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان