سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #392

#392 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Characterizing the chemical and rheological properties of severely aged reclaimed asphalt pavement materials with high recycling rate
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مشخصات شیمیایی و رئولوژیکی مواد روسازی آسفالت بسیار سالخورده با بالاترین نرخ بازیابی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

آسیاب متداول و فعالیت‌های پوشش منجر به تولید مقدار زیادی مواد روسازی آسفالت احیا شده RAP می گردد. بسیاری از روسازی‌های شامل RAP عمر سرویس دهی کوتاه تری نسبت به بدون RAP‌ها نشان دادند. یکی از دلایل احتمالی آن این می باشد که بعضی از مواد خاص RAP از قبل و در طول دهه گذشته تحت فرایند‌های بازیافت چند باره قرار گرفته اند. این مورد منجر به سالخوردگی جدی کلاسور آسفالت احیا شده RAB می گردد. در این مطالعه سه RAB به شدت سالخورده، دو سناریو ترکیب RAP، دو کلاسور بکر و دو جوان کننده تجاری برای بررسی امکان استفاده از کلاسور‌های به شدت سالخورده برای ساخت روسازی‌ها استفاده شد. مشخصات شیمیایی و رئولوژیکی جوان کننده کلاسور‌های به شدت سالخورده با استفاده از کروماتوگرافی ژل نفوذ با عملکرد بالا و رئومتر دینامیک برشی مورد ارزیابی قرار گرفت. توزیع اندازه مولکولی جوان کننده RAB نشان داد که جوان کننده استفاده شده در این مطالعه می تواند مولفه‌های مولکولی بزرگ، متوسط و کوچک در میان RAB‌های جوان شده را متوازن کند. البته مقادیر پلی پراکندگی می توانند آشکارا تمایز بین کلاسور بکر و RAB‌های جوان شده را نشان دهد. دو پارامتر عملکری برای ارزیابی پتانسیل آسیب بخاطر سن و شیار دائمی در کلاسور استفاده شدند. منطقه آسیب گلور-رو و کلاسور‌های جوان شده ارزیابی شدند. نوسان و تنش خزش چند تایی و تست‌های بازیابی انجام شدند تا پارامتر پتانسیل شیار G*/sin d و Jnr بدست آیند. نتایج نشان دادند که تمام کلاسور‌های سالخورده جوان شده مقادیر G*/sin d بالاتر و مقادیر Jnr پایین تری در مقایسه با کلاسور کنترلی بکر را دارا می باشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان