سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #331

#331 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Local modularity for community detection in complex networks
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
ماژولاریتی محلی برای تشخیص جامعه در شبکه های پیچیده
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

تشخیص جامعه یک موضوع محبوب در حوزه شبکه های پیچیده است مانند شبکه های تعامل پروتئین-پروتئین و شبکه های متابولیک. در سال های اخیر، روش های مختلفی برای شناسایی ساختارهای جامعه در شبکه مطرح شده است. در اینجا، یک نوع ماژولاریتی[1] محلی با پارامتر قابل تنظیم از ماژولاریتی نیومن-گیروان[2] توسط یک استراتژی خود حلقه[3] ویژه استخراج می شود که بستگی به بخش بندی جامعه شبکه ها دارد. توسط استراتژی خود حلقه، به راحتی می توانید تعریف ماژولاریتی را کنترل کنید و ماژولاریتی حاصل را می توانید با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ماژولاریتی موجود بهینه سازی کنید. ماژولاریتی محلی به عنوان تابع هدف برای تشخیص جامعه استفاده می شود و یک روش خودسازگار[4] برای بهینه سازی ماژولاریتی محلی ارائه شده است. ما رفتارهای ماژولاریتی محلی را تجزیه و تحلیل می کنیم و اعتبار ماژولاریتی محلی در تشخیص ساختارهای جامعه در شبکه های مختلف را نشان می دهیم.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان