سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #330

#330 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Probabilistic Study for Single Pile in Cohesionless Soil Using Monte Carlo Simulation Technique
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی احتمالاتی تک شمع در خاک غیر چسبنده با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

 ظرفیت تک شمع عمدتا به صورت اساس طراحی سیستم پی شمع در نظر گرفته می شود. تعیین مقدار دقیق تر ظرفیت تک شمع طراحی پی شمع را ایمن و اقتصادی می سازد. روش های معین (دترمنستیک) برای این منظور استفاده می شود. عدم قطعیت مشخصات خاک بوسیله ی ضریب ایمنی در نظر گرفته می شود. در این مقاله، برای در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از مشخصات خاک (وزن مخصوص و زاویه اصطکاک داخلی) از یک روش احتمالاتی با شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. یک شمع قرار گرفته در خاک چسبنده مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج کار آشکار می کند که استفاده از روش احتمالاتی نتایج دقیق تری برای پیش بینی ظرفیت شمع ارائه می کند. همچنین مشخصات آماری برای زاویه اصطکاک داخلی به عنوان موثر ترین مشخصه در مشخصات آماری نتایج خروجی در نظر گرفته می شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان