سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #329

#329 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A local fuzzy thresholding methodology for multiregion image segmentation
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش آستانه فازی موضعی برای تقسیم بندی تصویر چند منطقه ای
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

آستانه سازی یک روش مستقیم و ساده برای استخراج مناطق گوناگون از یک تصویر است. در فرمول بندی پایه ای، آستانه سازی در جستجوی یک مقدار کلی است که جدایی بین دسته های خروجی را بیشینه می سازد. استفاده از یک مقدار آستانه سخت کاملا دقیقا منبع خطاهای تقسیم بندی مهم در بسیاری از سناریوها ماننده تصاویر نویزی یا درخشندگی نامساوی است. اگر هیچ ارتباط با شی بسته ای در نظر گرفته نشود، این روش مایل به تولید پیکسل های جداست. در این مقاله، یک روش آستانه سازی چند منطقه ای جدید برای غلبه بر اشکالات مشترک روش های آستانه سازی زمانی که تصاویر با نویزها خراب می شوند، ارائه می گردد. این روش مبتنی بر مرتبط سازی هر پیکسل در تصویر با خطوط مرکزی خروجی های گوناگون از طریق یک تابع عضویت فازی، با اجتناب از هر تصمیم گیری سخت اولیه است. نقطه آغازین این روش تعریف خطوط مرکزی خروجی با استفاده از یک روش دسته بندی سازگار با اکثریت روش های آستانه سازی در منابع است. این روش از اطلاعات مکانی از طریق یک گام تجمع موضعی در جایی استفاده می نماید که، درجه عضویت هر پیکسل با اطلاعات موضعی اصلاح می شود که، برای عضویت پیکسل های اطراف به حساب می آیند. این امر این روش را قادر به تقویت نویز و مصنوعات می سازد. فرمول بندی کلی روش ارائه شده امکان طراحی تجمع های مکانی برای کاربردهای چند گانه از قبیل امکان دربر گرفتن اطلاعات اکتشافی از طریق یک قانون پایه ای استنتاج فازی را فراهم می سازد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان