جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #309

#309 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment: the Case of Developing Countries
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی و سرمایه گذاری داخلی: مورد کشورهای در حال توسعه
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در دو دهه اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از اقتصادهای درحال توسعه و انتقالی افزایش قابل توجهی داشته است. با توجه به نقش پس انداز سرمایه فیزیکی در تعیین نرخ رشد اقتصادی، ارزیابی این نکته اهمیت دارد که چگونه سرمایه گذاری داخلی به چنین جریان های خروجی واکنش نشان می دهد. مطالعه حاضر بصورت تجربی تاثیرات FDI خارجی را بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهای درحال توسعه بررسی می کند. با استفاده از داده های 121 اقتصاد درحال توسعه و انتقالی در بازه 1990-2010، نتایج نشان می دهند که FDI تاثیر منفی بر نرخ سرمایه گذاری داخلی دارد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان