شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #267

#267 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Non-absorbable Gas Effects on Heat and Mass Transfer in Falling Film Absorption
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات گاز غیر قابل جذب بر انتقال حرارت و جرم در جذب فیلم ریزشی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

جذب فیلم شامل انتقال همزمان حرارت و جرم در سیستم گاز مایع است. با این که گاز غیر قابل جذب مستقیما در فرآیند جذب شرکت نمی­ کند، اما حضور آن انتقال جرم و حرارت را به صورت کلی تحت تأثیر قرار می­ دهد. یک مطالعه­ ی آزمایشی برای بررسی خصوصیات انتقال حرارت و جرم در محلول LiBR -  درلوله­ های افقی شش ردیفی با جذب بخار آب در حضور گازهای غیر قابل جذب اجرا شد. غلظت حجمی گاز غیر قابل جذب، هوا، از 14/0 تا 0/10 درصد تفاوت داشت. اثرات ترکیبی نرخ دبی محلول و غلظت آن بر ضرایب انتقال حرارت و جرم نیز مورد بررسی قرار گرفت. وجود غلظت حجمی 2% هوا منجر به 25% کاهش عدد ناسلت و 41% کاهش عدد شروود شد. اعداد رینولدز بهینه­ ی فیلم به دست آمدند، که در این اعداد انتقال حرارت و جرم مستقل از میزان هوا به بیشترین مقدار خود رسید. کاهش اعداد ناسلت و شروود، که به صورت نسبت این اعداد در مقدار مشخص گاز غیر قابل جذب با بخار آب خالص تعریف می‌شود، با کاهش انتقال حرارت و جرم در اثر گازهای غیر قابل جذب در فرآیند جذب فیلم ریزشی همبستگی داشت.

کلمات کلیدی: جذب فیلم ریزشی؛ محلول LiBr آبی؛ گاز غیر قابل جذب؛ عدد رینولدز بهینه، کاهش عدد ناسلت؛ کاهش عدد شروود.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان