جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #22

#22 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
THE STUDY OF THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BURNOUT OF STAFF (CASE STUDY OF STAFF AT STATE UNIVERSITIES IN GHOM)
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه دولتی قم)
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:


مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه هوش هیجانی و خستگی شدید است. روش این پژوهش توصیفی است و شاخه ای از همبستگی، جامعه آماری پژوهش 438 نفر از پرسنل رسمی دانشگاه دولتی قم (به جز اعضای دانشکده) است، نمونه آماری با توجه به روش مناسب به تصادف و با حجم نمونه 84 انتخاب شد که به دو پرسشنامه استاندارد مایر و سالوی هوش هیجانی و انباشت خستگی شدید  Maslesh پاسخ دادند. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین نوع رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و آزمون میانگین جامعه آماری، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان می­ دهد که در جامعه آماری این مطالعه، رابطه­ ی معنی دار منفی بین خودکنترلی و مهارت­های اجتماعی و کاهش احساس موفقیت وجود دارد، که با توجه به تئوری و مرور ادبیات ما چنین نتایجی را پیش بینی می­ کردیم ولی تضادی با آنچه که پیش­ بینی می­شد تحلیل داده ­ها نشان دهد که در جامعه آماری رابطه ­ی مثبتی بین خودکنترلی، همدردی، مهارت­ های اجتماعی و خستگی عاطفی و خلا ویژگی­ های فردی وجود دارد.

همچنین یافته­ ها نشان می­ دهند که در جامعه آماری، هوش هیجانی و خستگی در حالت بدی هستند، نیز همه مولفه­ های هوش احساسی بجز خودکنترلی که در حالت میانگین قرار دارد، حالت بدی دارد. از مولفه­ های خستگی شدید، خستگی عاطفی و کاهش احساس موفقیت شرایط بدی داشتند و خلا ویژگی­ های فدی شرایط خوبی داشت.

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، خستگی شدید، دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان