چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #218

#218 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
open questions about sulfur metabolism in plants
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
سوالات قابل بحث در مورد متابوليسم گوگرد در گياهان
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی

مقدمه

گوگرد در فرم احيا شده اش نقش مهمي در گياهان با ورود به بيوسنتز متابوليت اوليه و ثانوي در سنتز كوآنزيم ها ايفا مي كند. حتي متابوليت هاي اكسيد شده ي گوگرد براي سنتز سولفوليپيدهاي گياهي در غشاري كلروپلاستي ضروري هستند. بنابراين گوگرد نقش مهمي در رشد گياه و تنظيم توسعه ي گياه ايفا مي كند اما تحقيقاتي اندكي تا اينجا روي مراحل اوليه و ثانوي در متابوليسم گوگرد متمركز شده اند. مثلاً به متابوليسم نيتروژن توجه بيشتري شده است.

در اينجا روي مسائل حل نشده در متابوليسم گوگرد با بحث حوزه هايي متمركز مي شويم كه در آن جزئيات شواهد براي ارگانيسم هاي اكسيژني (گياهان پيشرفته تر، جلبك هاي سبز يا سيانوباكتري ها؛ باكتري هاي فتوتروف را حذف مي كنيم) موجود نيستند يا در جاييكه شواهد جاري بايد به علت شيوه هاي آزمايشي يا تحليل استفاده شده تحقيق شوند. بر حوزه هاي جذب گوگرد بانضمام متابوليسم سيستئين و گلوتاتيون تاكيد مي كنيم؛ جزئيات سنتز متيونين و متابوليسم بيشترش را مورد بحث قرار نمي دهيم.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
120,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان