جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #21

#21 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township, Iran
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:


مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

جهانی­ شدن، بعنوان یک فرآیند، نقش ابزارهای ارتباطی، احتمالات توسعه ­ای و ماهیت رو به توسعه سرمایه ­داری را تحلیل می­ کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جهانی ­شدن بر جنبه­ های اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی در شهرستان کرمانشاه است. این مطالعه، تحقیق رابطه­ ای را نشان می­ دهد. جامعه آماری این تحقیق از میان حدود 700 روستا  در شهر کرمانشاه انتخاب شد. از این میان، 30 روستا  از 3 منطقه مختلف برای تجمیع داده نمونه ­سازی چند مرحله­ ای انتخاب شد. برای تحلیل داده، فرآیندهای چندگانه مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش، 8 عامل کشاورزی-صنعتی شدن، افزایش فقر و نابرابری، تغییر در الگوی اشتغال، بازسازی اقتصادی، نقش دولت-ملت، نقش رسانه، یکسان­ سازی و جزئیات فرهنگی و تاثیر آنها بر رشد جوامع روستایی است. نتایج نشان داد که رابطه قابل توجهی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد (p<0.01). براساس تحلیل رگرسیون، متغیرهای مستقل می ­توانند 62 درصد تغییر متغیرهای وابسته را پیش بینی کنند. الگوسازی معادله ساختاری (SEM) نتایج تحلیل رگرسیون را تایید می­ کند. نتایج تحلیل مسیر نشان می­ دهد که الگو داده ­ها را با شاخص­ های قابل قبول متناسب می­ سازد: chi square=5.341, p=0.376, RMSEA=0.013, CFI=1.000, NFI=0.992.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان