شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #157

#157 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Simultaneous Differential Pulse Polarographic Determination of Cadmium, Lead, and Copper in Milk and Dairy Products
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین پلاروگرافی پالس تفاضلی همزمان کادمیم، سرب و مس در شیر و فراورده های لبنی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی  شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

محتوای بالقوه عناصر سمی کادمیم و سرب و عنصر ضروری مس در شیر و محصولات لبنی مختلف مصرف شده در ترکیه، توسط پلاروگرافی پالس تفاضلی، به منظور ارزیابی رعایت غلظت­ های دلخواه پیشنهاد شده برای عناصر ضروری و سطح مجاز برای عناصر سمی، تعیین شده است. روش ساده و سریع DPP ، برای تعیین همزمان کادمیم، سرب و مس در نمونه­ ها توسعه یافته است. با استفاده از مد پالس تفاضلی، پتانسیل پیک نیم موج به نام E1/2، برای کادمیم، سرب و مس، به ترتیب برابر با 58/0- ، 40/0- و 07/0- ولت بود. فرمولاسیون عرضه شده محصولات لبنی توسط روش­ های افزودن استاندارد و کالیبراسیون آنالیز شده است. آزمایشات بازیابی کمی نیز انجام شد. محدوده دامنه خطی برای کادمیوم 00/0 تا 28/674 میکروگرم/ لیتر(9999/0= R2)، برای سرب 19/0 تا 94/2 میلی­گرم/ لیتر( 01/0>P) و(9997/0= R2)، و برای مس 41/0 تا 46/133 میکروگرم بر لیتر ( 01/0>P) و (9999/0= R2) بود. مطالعات نشان داده که این روش، یک روش سریع، تکرار­پذیر و دقیق برای تعیین این عناصر در شیر و محصولات لبنی است و می­تواند در آنالیز فرمولاسیون تجاری عرضه شده در شیر و صنعت لبنیات استفاده شود.

کلمات کلیدی: شیر، لبنیات، پلاروگرافی پالس تفاضلی(DPP)، Cd، Pb، Cu


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
60,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان