شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #152

#152 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Numerical and experimental analysis of convection heat transfer in passive solar heating room with greenhouse and heat storage
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز عددی و آزمایشگاهی انتقال حرارت همرفتی در اتاق گرمایش خورشیدی کنش پذیر با گلخانه و ذخیره سازی حرارت
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

در این مقاله، انتقال حرارت و جریان هوا در اتاق گرمایش خورشیدی کنش پذیر با گلخانه و ذخیره سازی حرارت مطالعه گردید. عایق کاری حرارتی محفظه گرمایش خورشیدی، اثر قابل توجهی بر توزیع دما و جریان هوا در محفظه حرارتی این سیستم خورشیدی دارد. انتقال حرارت و جریان هوا در بستر صخره، که به عنوان جذب کننده خورشید و لایه ذخیره استفاده شده است، همچنین مطالعه شد. اگر تخلخل در محدوده معینی نگه داشته شود، افزایش یافتن اندازه صخره موجب افزایش قابلیت ذخیره حرارتی و اثرات حرارت دادن می شود؛ افزایش تخلخل مواد ذخیره حرارتی منجر به افزایش دمای بستر، اما کاهش جرم صخره می گردد. ظرفیت حرارتی ویژه و رسانایی حرارتی اثر قابل توجهی بر دمای میانگین بستر صخره ای دارند. تمامی این فاکتورها در زمان طراحی یک سیستم گرمایش خورشیدی باید در نظر گرفته شوند.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان