چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #131

#131 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Conflicting conceptualizations of human resource accounting
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مفاهیم متناقض حسابداری منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی

چکیده

هدف - هدف این مقاله، بررسی برداشتها و یا مفاهیم متفاوتی است که به نگرش های غالب حسابداران در مورد اندازه گیری و گزارش منابع انسانی کمک کرده است.

طراحی/روش شناسی/رویکرد - این مقاله تجزیه و تحلیلی از مقالات موجود فراهم می کند و چارچوب نظری در مورد رابطه منابع انسانی، سرمایه های فکری و حسن نیت ارائه می دهد.

یافته ها - عدم کشش در پیشرفت حسابداری برای مردم به دلیل عوامل مختلف از جمله تنش بین کارکنان و مدیریت، خواسته های ذینفعان داخلی و خارجی، و ریشه های تاریخی حسابداری برای کار می باشد.

محدودیتها/ مفاهیم تحقیق - در این مقاله پیشنهاداتی در مورد نحوه یادآوری دوباره بحث در مورد ارزش نهادن و گزارش منابع انسانی ارائه می شود.

 اصالت / ارزش - این مطالعه بر بستر تاریخی عدم کشش در زمینه حسابداری در مردم، و پیشرفت های اخیر اظهارات سرمایه های فکری به عنوان یک توسعه جزئی اما مثبت در این منطقه تاکید می کند.

واژه های کلیدی: هزینه منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی، منابع انسانی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، حسن نیت نوع مقاله: مقاله مفهومی


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان