شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #1195

#1195 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The impact of critical event checklists on medical management and teamwork during simulated crises in a surgical daycare facility
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر چک لیست های مدیریت پزشکی و کار تیمی در طول بحران های شبیه سازی شده در مرکز مراقبت روزانه جراحی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

گرچه وقوع رویدادهای گوناگون در مراکز مراقبت روزانه جراحی کم است، اما این رویدادهای بحرانی را نمی توان به سبب نبود منابع موجود در بیمارستان های بزرگ تر به نحو بهینه ای مدیریت نمود. هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر چک لیست های رویداد بحرانی اتاق عمل بر مدیریت پزشکی و کار تیمی در طول شبیه سازی های بحرانی اتاق عمل کل تیم است که در مرکز مراقبت روزانه جراحی حاضر می شوند. ما 56 مواجهه شبیه سازی (بدون و با چک لیست موجود) را مطالعه کرده و بین جلسه اول و سپس چند ماه بعد در جلسه نگهداری تقسیم نمودیم. مدیریت پزشکی و کار تیمی از طریق درصد تکیه به فرآیندهای کلیدی و معیار ارزیابی اورژانس تیم تعیین کمیت شده است. در جلسه آغازی، مدیریت پزشکی بوسیله حضور چک لیست بهبودی نداشته است (56% بدون چک لیست در مقابل 62% با چک لیست؛ p=0.50). در جلسه نگهداری، تیم‌ها به مراتب بدون چک لیست عملکرد بدتری داشته اند (36% بدون چک لیست در مقابل 60% با چک لیست؛ p=0.04). تغییری در مهارت های غیر فنی در حضور چک لیست در هر یک از جلسه های آغازی یا نگهداری مشاهده نکردیم (68% بدون چک لیست در مقابل 69% با چک لیست (p=0.94) و 69% بدون چک لیست در مقابل 65% با چک لیست (p=0.36). چک لیست رویدادهای بحرانی باعث بهبود مدیریت پزشکی یا کار تیمی در طول بحران های شبیه سازی شده اتاق عمل در بستر مراقبت روزانه جراحی نشده است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان