جمعه ۱۹ خرداد ۰۲

مقاله #1141

#1141 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Mechanical properties of stanene
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
خواص مکانیکی استنن
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: خواص الاستیک (کششی) استنن تحت تنش های دو محوره و تک محوره در امتداد آرمیچر و همچنین جهت های زیگ زاگ با استفاده از محاسبات اولیه محاسبه شده اند. رابطه فشار-کرنش محاسبه شد. سستی موقعیت اتم داخلی تجزیه و تحلیل شد. ثابت های الاستیک مرتبه بالا با استفاده از عبارات چند جمله ای محاسبه شدند. مدول یانگ و نسبت پواسون استنن 24.14 N/m و 0.39 محاسبه شد. استنن، مدول یانگ کمتری نسبت به عناصر گروه چهارم از خود نشان می دهد، که به انرژی پیوندی sp2-sp3 15 در استنن نسبت به سیلیکن و ژرمانن مرتبط است. مقادیر محاسبه شده از فشارها و کرنش های نهایی، ثابت های الاستیک مرتبه دوم و مدول یانگ همه مثبت هستند. تمام موارد فوق اثبات می کنند که استنن به طور مکانیکی پایدار است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان