چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #1088

#1088 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Application of Competency Model in Modern Human Resource Management in University
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
کاربرد مدل شایستگی در مدیریت منابع انسانی مدرن در دانشگاه
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: به عنوان نقطه شروع جدید و مبنای مهم در سیستم مدیریت مدرن منابع انسانی، مدل شایستگی توجه زیادی را اخیرا به خود جلب کرده است. معرفی مدل شایستگی در حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاهی به عنوان تحول مدیریت منابع انسانی سنتی به مدرن در نظر گرفته می شود. در این کار اهمیت معرفی مدل شایستگی در دانشگاه مورد بحث قرار می گیرد. برنامه های کاربردی مدل شایستگی در حوزه های تحلیل موقعیت، استخدام کارکنان، آموزش، برنامه ریزی شغلی کارکنان و مدیریت پیشرفت در دانشگاه معرفی می شوند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
60,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان