سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1002

#1002 کد مقاله زمینه: نامشخص
عنوان انگلیسی:
Production forecasting of gas condensate well considering fluid phase behavior in the reservoir and wellbore
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی تولید چاه گاز میعان یافته با در نظر گرفتن رفتار فاز سیال در مخزن و دهانه ی چاه
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

میعان برگشت دهنده زمانی اتفاق می­افتد که فشار مخزن کمتر از فشار نقطه­ی شنبم در مخازن گاز مایع باشد. رفتار پیچیده­ی فاز مایع در مخزن و دهانه­ی چاه پیش بینی بازدهی چاه­های گاز را چالش انگیز می­سازد. تاکنون، نرخ چاه در معادله­ی قابلیت انتقال چاه گاز به عنوان نرخ گاز در شرایط سطحی تبدیل شده از شرایط مخزن با استفاده از ضریب حجم در نظر گرفته می­شود. اما به دلیل رفتار پیچیده­ی فاز گاز در چاه­های گاز مایع، نرخ گاز در شرایط مخزن مستقیما به شرایط سطحی با استفاده از ضریب حجم تغییر نمی­یابد. از این رو توسعه­ی یک مدل تحلیلی جدید برای محاسبه­ی صحیح بازدهی چاه­های گاز متراکم مورد نیاز و ضروری است.

در این کار، ما یک معادله­ی قابلیت انتقال چاه گاز متراکم را با در نظر گرفتن رفتار فاز سیال در مخزن و دهانه­ی چاه ارائه می­کنیم. همچنین چند تابع شبه فشار برای مدل­های مختلف توزیع و جریان به صورت سیستماتیک بررسی می­شود. این موارد شامل مدل پیش از میعان، مدل پس از میعان و بدون جریان میعان یافته، مدل پس از میعان با جریان میعان یافته، و مدل پس از تبخیر مجدد هستند. دو مورد شبیه سازی عددی سنتزی و دو مطالعه­ی مورئدی میدانی برای ارزیابی این معادلات قابل انتقال در چاه­های متراکم به کار می­روند.

نتایج حاصل نشان داد که رفتار گاز میعان یافته در دهانه­ی چاه نقش مهمی را در معادله­ی قابلیت انتقال و پیش بینی چاه­های گاز متراکم ایفا می­کند. اگر از این نظر در قابلیت انتقال صرفنظر شود، نرخ تولید گاز و میعان به دقت پیش بینی نخواهد شد. داده­های مدل پیشنهادی توافق خوبی با اطلاعات تولید میدانی و شبیه سازی چاه­ها در مخزن میعان گاز یاکلا و یاها در چین دارند. اگر معادله­ی قابلیت انتقال با صرفتظر از اثر رفتار گاز در دهانه­ی چاه مورد استفاده قرار گیرد، تولید پیشنهادی گاز بیشتر از مقدار واقعی خواهد بود؛ حتی 50 درصد بیشتر از مقدار واقعی در نرخ جریان بالا. با این مطالعات موردی، می­توان نتیجه گرفت که اثر رفتار فاز گاز میعان یافته در دهانه­ی چاه در معادله­ی قابلیت انتقال برای چاه متراکم قابل صرفنظر نخواهد بود.

این کار یک روش صحیح تر برای پیش بینی تولید گاز و میعان را در مخازن گاز مایع فراهم کرده و به بهینه سازی نرخ تولید و نرخ بازیابی گاز برای مخزان گاز متراکم کمک می­کند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان