جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

نمونه ترجمه پزشکی- کووید 19

نمونه ترجمه پزشکی- کووید 19

کد مترجم: 762
بیشینه: اپیدمیولوژی کووید 91و ارتباط آن با اختلالات متابولیک قلبی چندان شناخته شده نیست. این
مطالعه یک بررسی کوتاه بوده که به ارزیابی اثرات عفونت کووید 91بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا
به دیابت می پردازد.
روش ها: جستجوی آنلاین همه منابع منتشر شده از طریق پایگاه
PubMedو گوگل اسکولار با استفاده از
جستجوی اصطلاحات کووید
،”,SARS-CoV-2“ ،91کرونا ویروس، مقاومت به انسولین و دیابت انجام شد.
تنها مقاله ای که مستقیما قابل استفاده برای تحقیقات مربوط به مقاومت به انسولین در کووید 91و دیابت
بود، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: داده های فعلی بیانگر افزایش خطر مرگ و میر در بیماران مبتلا به کووید 91و دیابت در مقایسه با
بیماران بدون دیابت است. کووید 91محرک مقاومت به انسولین در بیماران بوده و باعث بروز اختلالات
متابولیک قلبی شده که قبل از عفونت وجود نداشت.
نتیجه گیری: بیماران مبتلا به دیابت بیشتر مستعد ابتلا به عفونت کووید 91نسبت به بیماران بدون دیابت
هستند. بیان
ACE2با بروز عفونت کاهش یافته که منجر به تشدید فعالیت Ang IIبا توسعه بیشتر مقاومت
به انسولین خواهد شد که واکنش سیستم ایمنی را افزایش داده و منجر به بروز عفونت شدید
-SARS
COV-2
خواهد شد
Background: The epidemiology of COVID-19 and its association with cardiometabolic
disorders is poorlyunderstood. This is a narrative review that investigates the effects of
COVID-19 infection on insulinresistance in patients with diabetes.Methods: An online search
of all published literature was done via PubMed and Google Scholar using theMeSH terms
“COVID-19,” “SARS-CoV-2,” “coronavirus,” “insulin resistance,” and “diabetes.” Only
articlesthat were directly applicable to insulin resistance in COVID-19 and diabetes was
reviewed.Results: Current data shows an increased risk of mortality in patients with diabetes
and COVID-19compared to those without diabetes. COVID-19 triggers insulin resistance in
patients, causing chronicmetabolic disorders that were non-existent prior to
infection.Conclusion: Patients with diabetes are more susceptible to COVID-19 infection
than those without dia-betes. ACE2 expression decreases with infection, exaggerating Ang II
activity with subsequent insulinresistance development, an exaggerated immune response and
severe SARS-COV-2 infection.

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-پزشکی--کووید-196.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان