جمعه ۱۹ خرداد ۰۲

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت- مدیریت منابع انسانی

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت- مدیریت منابع انسانی

کد مترجم: 987

مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه بهمراه اطلاعات غیرهمسان و معیارهای وابسته

چکیده

فرآیند ارزیابی عملکرد 360 درجه بعنوان ابزاری برای ارزشیابی عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند براساس دیدگاه گروه های مختلف بررسی کننده هایی است که با کارکنان ارزیابی شده معاشرت می کنند. معیارهای چندگانه ای در ارزیابی عملکرد لحاظ می شود که ماهیت متفاوتی داشته و معمولاً عدم قطعیت را نشان می دهند. در نتیجه، ارائه چارچوب غیرهمسان سازگار با ماهیت این معیارها لازم و مناسب می باشد. در این مطالعه، معیارها مطابق با زمینه و میزان دانش بررسی کننده نسبت به کارکنان ارزیابی شده، مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. علاوه بر این، دپارتمان منابع طبیعی نیاز به مدلسازی و مدیریت تعامل میان معیارهای ارزیابی شده دارند، و همچنین بررسی کننده ها باید از فرآیند تجمع موثر اطلاعات، ارائه سنجش یا ارزیابی صحیح، قابل درک و قابل تفسیر مطمئن شوند. در این مقاله، مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد 360 درجه ارائه می کنیم که اطلاعات غیرهمسان را مدیریت کرده و ارزیابی زبانی نهایی برای هر کارمند محاسبه کرده و در نهایت فرآیند موثری را اعمال می کند که از طریق میانگین سنجه ها تعامل میان معیار و بررسی کننده ها را در نظر می گیرد. همچنین مورد مطالعه ای واقعی را ارائه می کنیم تا اثربخشی و کاربرد مفید مدل پیشنهادی را نشان دهیم.

واژگان کلیدی: محاسبه با کلمات، فرآیند ارزیابی، ارزیابی یکپارچه، اطلاعات غیرهمسان، یکپارچگی چوکوئت، فرآیند تجمع

A 360-degree performance appraisal model dealing with heterogeneous
information and dependent criteria

A 360-degree performance appraisal process is used as a tool that provides an evaluation
about employees’ performance. It is based on the opinion of different groups of reviewers
who socialize with evaluated employees. Multiple criteria are considered in performance
appraisal that may have different nature and usually present uncertainty. Therefore, it
seems necessary and appropriate to provide a heterogeneous framework adapted to the
nature of such criteria. In this context, criteria can be assessed by reviewers, according
to their background and degree of knowledge about evaluated employees. Furthermore,
Human Resources Department demands the modeling and managing of the interaction
among the evaluated criteria, as well as reviewers relevances to ensure an effective aggregation process of the information, providing interpretable, understandable and correct
assessments. In this paper, we present an integrated model for 360-degree performance
appraisal that can manage heterogeneous information and computes a final linguistic evaluation for each employee, applying an effective aggregation that considers the interaction
among criteria and reviewers relevance by means of weights. We also present a real case
study to show the usefulness and effectiveness of the proposed model.

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-مدیریت--مدیریت-منابع-انسانی0.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان