چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

نمونه ترجمه تخصصی علوم اجتماعی

نمونه ترجمه تخصصی علوم اجتماعی

کد مترجم: 4991

EMILIANO BOSIO: What is your understanding of GCE? How has your academic and life’s “journey” shaped this understanding?

SHARON STEIN AND VANESSA ANDREOTTI: Our approach to global citi­zenship otherwise developed through our academic work, our lived experiences, and most recently, collaborations with our research collective, Gesturing Towards Decolonial Futures. This is a trans­disciplinary collective of researchers, artists, educators, students, and activists doing research, scholarship, and artistic, pedagogical, and cartographic experiments that bring together concerns related to racism, colonialism, (un)sustainability, climate change, biodiver­sity loss, economic instability, mental health crises, and intensifica­tions of social and ecological violence.

In many ways, global citizenship otherwise is the latest manifes­tation of our long-term, multidimensional efforts to think beyond mainstream approaches to global education and social change. These mainstream approaches tend to take a normative and prescriptive approach in an effort to change peoples’ minds and subsequently change their actions. Our dissatisfaction with this approach lies in at least three dimensions. The first dimension is that we challenge the notion that our role as educators is to tell people what to think and how to act; rather, we seek to create spaces in which people are invited to denaturalize existing frames of reference so that other possibilities for knowing, being, and relating might ultimately become viable.

 

ترجمه:

امیلیانو بوزیو: درک شما از GCE چگونه است؟ و "سیر" آکادمیک و زندگی‌تان چگونه شکل دهنده این درک بوده است؟

شارون استین و ونسا اندرویتی: رویکرد ما نسبت به جور دیگری از شهروندی جهانی، از رهگذر کار آکادمیک ما، تجارب زندگی ما، و در تازه‌ترین موارد، همیاری‌ها با گروه تحقیقاتی خویش- موسوم به اشاره به جمعِ آیندگان استعمارزدایی- بسط و توسعه یافته است که گروهی میان- رشته‌ای از محققان، هنرمندان، مدرسین، دانشپژوهان و کنشگران است که تحقیق و پژوهشگری و آزمایشات هنری و آموزشی و نقشه‌نگاری انجام می‌دهند که موضوعات مرتبط با نژادپرستی، استعمارگری، (نا)پایداری، تغییرات اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی، بی‌ثباتی اقتصادی، بحران‌های سلامت روانی، و تشدید خشونت‌های اجتماعی و اکولوژیک را گردهم می‌آورند. 

به طرق بسیار، جور دیگری از شهروندی عبارت از تازه‌ترین تجلیِ تلاش‌های چندبُعدی بلندمدت در تفکر ورایِ رویکردهای غالب نسبت به آموزش جهانی و تغییرات اجتماعی است. این رویکردهای غالب دارای گرایش به قبول رویکردی هنجاری و تجویزی در تلاش برای تغییر دادن اذهان مردم و متعاقباً تغییر در اقدامات ایشان می‌باشند. ناخرسندی ما از این رویکرد، حداقل در سه بُعد نهفته است. بعد نخست، آن است که این انگاشت را به چالش می‌کشیم که نقش ما به عنوان مدرسین، آن است که به افراد بگوییم که درباره چه بیاندیشند و چگونه عمل کنند. در عوض، ما در پی خلق فضاهایی هستیم که در آنها، مردم دعوت می‌شوند تا ماهیت چارچوب‌های موجودِ مرجع را قلب نموده- به طوریکه سایر احتمالات برای دانستن، بودن و مربوط شدن، سرانجام زیستا گردند.

 

 

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-علوم-اجتماعی0.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان