سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

مدل جدید شدت ریسک و کاربرد آن در مدل ریسک اعتباری ترکیبی پویسون

نمونه ترجمه تخصصی با عنوان مدل جدید شدت ریسک و کاربرد آن در مدل ریسک اعتباری ترکیبی پویسون

کد مترجم: 3798

در این مقاله، مدل شدت ریسک عمومی را توسعه می دهم که در آن LGD به صورت مشهودی به PD وابسته است. از طریق مدل سازی میانگین شرطی LGD بعنوان تابع PD، که البته باتوجه به عوامل ریسک سیستماتیک متفاوت است، این مدل امکان رابطه تابعی اختیاری بین PD و LGD را ممکن می سازد. بر اساس این چارچوب عمومی، چندین مشخصات  LGD تصادفی به همراه جزئیات روش واسنجی مطرح شده است. با ترکیب این مدل ها با توسعه ریسک اعتباری +[1]، مدل ریسک اعتباری ترکیبی پویسون که توانایی کنترل همبستگی عامل ریسک و وابستگی PD-LGD را دارد، توسعه یافته است. الگوریتم شبیه سازی کارآمد مبتنی بر نمونه گیری نقاط مهم نیز به منظور محاسبه ریسک معرفی شده است. با اعمال در پورتفولیوی مدل، مدل حاضر مطابق انتظارات رفتار می کند و اهمیت شدت ریسک را نشان می دهد. مطالعات تجربی نشان می دهند که چشم پوشی یا تعیین نادرست شدت ریسک می تواند بصورت معنی داری باعث تخمین کمتر از حد ریسک اعتباری  شده، و بانک ها باید این مسئله را در مدل سازی ریسک اعتباری و رکود تخمین LGD در نظر بگیرند. ارتباط مدل شدت رسک با دیگر چارچوب های ریسک اعتباری مانند مدل ساختاری، می تواند موضوع تحقیقی جالبی برای پژوهش های آتی باشد.

In this article, I develop a generic severity risk model in which LGD is
dependent upon PD in an intuitive manner. By modeling the conditional
mean of LGD as a function of PD, which also varies with systemic risk factors, this model allows an arbitrary functional relationship between PD and
LGD. Based on this generic framework, several specifications of stochastic
LGD are proposed with detailed calibration method. By combining these
models with an extension of CreditRisk+, a versatile mixed Poisson credit
risk model that is capable of handling both risk factor correlation and PDLGD dependency is developed. An efficient simulation algorithm based on
importance sampling is also introduced for risk calculation. Applied to a
model portfolio, my model behaves as intended and shows the significance
of severity risk. Empirical studies suggest that ignoring or incorrectly specifying severity risk can significantly underestimate credit risk, and banks need
to consider this in their credit risk modeling and downturn LGD estimation.
Associating the severity risk model with other credit risk frameworks such
as structural model would be an interesting research topic for the future.

Link: https://faratarjome.ir/u/news/مدل-جدید-شدت-ریسک-و-کاربرد-آن-در-مدل-ریسک-اعتباری-ترکیبی-پویسون7.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان