جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

ترجمه فارسی به انگلیسی- رشته تربیت بدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی- رشته تربیت بدنی
کد مترجم: 21

مولفه ­های نیروهای عکس­العمل زمین در افرادی با عارضه اسپرین مچ پا در مقایسه با افراد سالم حین دویدن

چکیده

زمينه و هدف: اسپرین عملکردی مچ پا یکی از آسیب­های رایج در ورزشکاران مختلف می­باشد. بررسی نيروهاي عکس­العمل زمين در فعاليت­هاي مختلف فيزيکي با ريسک آسيب­ مفاصل اندام تحتاني مرتبط است و از اهمیت کلینیکی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسي مولفه­های نيروهاي عکس­العمل زمين هنگام دویدن  در افراد مبتلا به اسپرین مچ پا در مقایسه با افراد سالم بود.  

روش­ کار: 11 فوتبالیست سالم و 11 فوتبالیست با عارضه اسپرین مچ پا در اين مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از يک صفحه نيرو [1000 هرتز] مولفه­هاي نيروي عکس­العمل زمين هنگام دویدن اندازه­گيري شد. سپس متغيرهاي اوج نيروهاي عکس­العمل زمين، و نرخ بارگذاری استخراج شدند. آزمون آماری Mulivariate ANOVA با سطح معنی­داري [05/0˂P] جهت تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت.

يافته­ها: نتایج نشان داد در نیروی عکس­العمل همسان­سازی­شده در جهت Fz1 بین دو گروه اختلاف معنی­داری وجود دارد [01/0=p]، همچنین گروه تجربی نرخ بارگذاری بالاتری نسبت به گروه کنترل نشان داد [04/0=p].

نتيجه گيري: به نظر مي­رسد انطباق پذیری کمتر پا باعث افزایش نرخ بارگذاری در افراد گروه تجربی شده است.

واژه­ها کليدي: دویدن، نيروي عکس­العمل زمين، نرخ بارگذاری ، اسپرین مچ پا.

 Comparison of Ground Reaction Force Components between People with Ankle Sprain and Healthy People during Running

Abstract

Background and purpose: Functional ankle sprain is one of the common injuries in athletes. Investigating the effects of ground reaction on physical activity is associated with the risk of injury to the lower limb joints and is of clinical importance. The purpose of this study was to investigate the components of ground reaction force during running in people with ankle sprain compared to healthy subjects.

Method: 11 healthy soccer players and 11 soccer players with ankle sprain participated in this study. Using a force plate [1000 Hz], the components of ground reaction force during running were measured. Then, the peak variables of ground reaction force and loading rates were extracted. The multivariate ANOVA statistical analysis with significance level (P <0.05) was used for statistical analysis.

Results: The results showed that there was a significant difference between the two groups in terms of the matched ground reaction force along the Fz1[p = 0.01], and the experimental group showed a higher loading rate than the control group [p=0.04].

Conclusion: It seems that lower leg adaptability has increased the loading rate in the experimental group.

Key words: running, ground reaction force, loading rate, ankle sprain

Link: https://faratarjome.ir/u/news/ترجمه-فارسی-به-انگلیسی--رشته-تربیت-بدنی2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان