سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #980

#980 کد مقاله زمینه: علوم اجتماعی
عنوان انگلیسی:
The impact of technology transfer performance on total quality management and quality performance
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
اثر عملکرد انتقال فناوری در مدیریت جامع کیفیت و کیفیت عملکرد
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

هدف از این پژوهش، تعریف عوامل اساسی در عملکرد انتقال فناوری (TTP) و اندازه‌گیری اثرِ آن در کیفیت عملکرد (QP) و مدیریت جامع کیفیت (TQM) است. در این مقاله، پرسش‌نامه‌ای را طراحی کردیم و سپس با مدیران بخش تولید یا مدیران کیفیت بنگاه‌های تجاری تولیدی در ترکیه مصاحبه‌ی حضوری انجام دادیم. دویست سازمان را از میان 1000 سازمانِ بزرگ، طبق دسته‌بندی شورای صنایع استانبول، ارزش‌یابی کردیم. برای بررسی روابط بین عملکرد انتقال فناوری، کیفیت عملکرد و مدیریت جامع کیفیت، برپایه‌ی ملاحظات نظری، مدلی را توسعه دادیم. عملکرد انتفال فناوری اثری مثبت و قوی روی مدیریت جامع کیفیت دارد، اما اثر چندانی روی کیفیت عملکرد ندارد. رابطه‌ی مثبت و قوی بین مدیریت جامع کیفیت و کیفیت عملکرد مشخص شد. رابطه‌ی بین عملکرد انتقال فناوری و کیفیت عملکرد در نقش واسطه‌ای (تعدیل‌کننده‌) مدیریت جامع کیفیت مهم تشخیص داده می‌شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان