چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #973

#973 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
What is the systemic risk exposure of financial institutions?
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک موسسات مالی چیست؟
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
290,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله عملکرد سه معیار آسیب‌پذیری در برابر ریسک[1] سیستماتیک در سطح مؤسسه را مقایسه می‌کند Exposure CoVaR (آدریان و برانرمایر، 2016)، کمبود مورد انتظار سیستماتیک (آچاریا و همکاران 2016)، و علیت گرانجر[2] (بیلیو و همکاران، 2012). این مقاله برای اجازه دادن به پیش‌بینی، Exposure CoVaR را اصلاح می‌کند، و برای پیش‌بینی عملکرد موسسات مالی در طول دوره‌ی بحران سیستماتیک در 1998 (LTCM) و 2008 (برادران لیمن) توانایی هر معیار را برآورد می‌کند. مشخص شده است که Exposure CoVaR عملکرد موسسات مالی در دوره‌ی بحران را پیش‌بینی می‌کند، و پیش‌بینی‌های مفیدی از آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک آتی را فراهم می‌کند. کمبود مورد انتظار سیستماتیک و علیت گرانجر، عملکرد موسسات مالی را به صورت قابل اعتمادی در زمان بحران پیش‌بینی نمی‌کنند. همچنین مشخص شده است که با استفاده از رگرسیون‌های مقطعی، میزان مواجهه با سهام خارجی و درآمد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار به ترتیب در طول بحران‌های سال 1998 و 2008، آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک را تعیین می‌کنند؛ اندازه‌ی موسسه‌ی مالی آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک در هر دو دوره‌ی بحران را تعیین می‌کند؛ و جبران خسارت اجرایی آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک را تعیین نمی‌کند.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
290,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان