سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #960

#960 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Water accounting in the Po River Basin applied to climate change scenarios
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
حسابداری آب اعمال شده در حوضه رودخانه پو برای سناریوهای تغییر آب و هوا
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

تاثیر انسان در درجه حرارت و آب و هوای زمین یک واقعیت شناخته شده توسط جامعه علمی است و به طور عمده ای توسط جنگل زدایی و سوزاندن سوخت های فسیلی ایجاد می شود. منطقه مدیترانه در حال خشک شدن است و نسبت به آتش سوزی و خشکسالی بیشتر آسیب پذیر شده است. در سال های آینده، انتظار می رود که تقاضای آب به دلیل کمبود آب با توجه به تغییرات آب و هوایی افزایش یابد. پو طولانی ترین رودخانه در ایتالیا با طول 652 کیلومتر است و بزرگترین رودخانه با ریزش متوسط 1540 مترمکعب بر ثانیه محسوب می شود. دره پو منطقه ای است که به لحاظ اقتصادی برای ایتالیا مهم بوده و دارای یک جمعیت بیش از 16 میلیون نفر می باشد که تولید 40 درصد از تولید ناخالص ملی داخلی را پوشش می دهد. همانند دیگر مناطق مدیترانه، این حوضه رودخانه در معرض تنوع جریان بالا، سیل مکرر و دوره های جریان کم است که ممکن است در سال های آینده نیز تقویت شود. هدف اصلی از این مطالعه، اعمال یک زنجیره مدل سازی برای توسعه تجزیه و تحلیل حسابداری آب در حوضه رودخانه پو از جمله تاثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه است. برای این کار، اثرات تغییرات آب و هوایی تحت مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی پیرامون سناریو تغییرات آب و هوا RCP 4.5 بدست آمده است. مولفه های هیدرولوژیکی / هیدرولیکی از طریق یک مدل توزیع شده فیزیکی (TOPKAPI) و یک مدل تعادل آب در مقیاس حوضه (RIBASIM) شبیه سازی شد. رویکرد حسابداری SEEA-W است. نتایج نشان می دهد که در سناریوهای آینده، استفاده از اقدامات مستلزم کاهش تغییرات آب و هوا و اختصاص آب می باشد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان