سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #943

#943 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Assessing the impact of climate change on water resources, crop production and land degradation in a semi-arid river basin
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب، تولید محصول و تخریب زمین در یک حوزه رودخانه نیمه خشک
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

مناطق نیمه خشک ایران به دلیل عوامل طبیعی (نظیر خشکی) و انسانی (نظیر تخلیه آب در بخش های گوناگون) تنش شدید منابع آب را تجربه کرده اند. ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب و تولید محصول می توانند به طور قابل توجهی به مدیریت بهتر آب و از این رو جلوگیری از تخریب زمین در این اراضی کمک کنند. یک مدل هیدرولوژیکی از حوزه رزن-قهاوند به عنوان مطالعه موردی نمونه از یک منطقه نیمه خشک در ایران استفاده شد. سناریوهای اقلیمی آینده در اواسط قرن 21 از چهار مدل گردش جهانی (GCMها) با سه سناریو تحت گزارش چهارم ارزیابی پنل بین دولتی در مورد پیش بینی های انتشار تغییر اقلیم تهیه شدند. مدل های گردش جهانی بر اساس داده های مشاهده شده در 10 ایستگاه اقلیمی در سراسر حوزه کاهش مقیاس داده شده اند. نتایج نشان دادند که برای کل این حوزه آبخیز، متوسط بارش سالانه احتمالا کاهش خواهد یافت، درحالیکه حداکثر دما افزایش می یابد. تغییرات در این دو متغیر اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه در تغذیه آب های زیرزمینی به عنوان منبع اصلی عرضه آب در این منطقه شد. علاوه بر این، محتوای آب خاک کاهش یافت که سبب کاهش عملکرد محصول در مناطق دیم شد. در واقع، خطر خشکی در جنوب و سیل در شمال بالا بود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان