سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #939

#939 کد مقاله زمینه: روانشناسی
عنوان انگلیسی:
The cognitive psychology of Internet gaming disorder
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مروری بر روان شناسی بالینی دیدگاه روان شناسی شناختی در مورد اختلال اعتیاد به بازی اینترنتی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

 اختلال اعتیاد به بازی اینترنتی، علی رغم تنوع آشکاری که در مورد آسیب شناسی و روان سنجی این اختلال وجود دارد، به عنوان یک اختلال بالقوه در سلامت روان شناسایی و نام گذاری شده است. اگرچه درمان شناختی-رفتاری به عنوان درمانی موثر برای این اختلال در نظر گرفته شده است، شناخت های زمینه ساز این اختلال هنوز به خوبی شناسایی فهمیده نشده است. هدف از مرور مطالب، ترکیب شواهد تحقیقاتی در مورد شناخت های درگیر در بازی اینترنتی و به دنبال آن شناسایی عوامل شناختی زمینه ساز این اختلال هستند. این مرور ترکیبی، شامل 29 پژوهش کمی در مورد شناخت در بازی اینترنتی و 7 مطالعه درباره ی درمان این اختلال با روش شناختی بود. 4 عامل شناختی زیربنای این اختلال شناسایی شد. عوامل عبارت بودند از: 1. باور‌ها در مورد ارزش پاداش در بازی و ملموس بودن آن 2. قواعد ناسازگارانه و انعطاف ناپذیر در مورد رفتار بازی 3. وابستگی بیش از حد به بازی به دلیل نیاز به افزایش عزت نفس 4. بازی به عنوان روشی برای به دست آوردن پذیرش اجتماعی. گفته می شود که شناخت های مرتبط با این اختلال ممکن است پیچیده تر از ((اشتغال ذهنی (معیار A))) باشد. شناخت در اختلال اعتیاد به بازی اینترنتی ممکن است شامل ارزیابی های مداوم از پاداش ها، فعالیت‌ها و هویت های بازی ویدیوئی است که همراه با نیاز فرد به وفادار بودن به یک سری قواعد ناسازگارانه می باشد. این قواعد استفاده و کامل کردن بازی را مدیریت می کنند. فهم کامل تر از عوامل شناختی گفته شده، ممکن است باعث پیشرفت برنامه های پژوهشی در تحقیقات بالینی در مورد شناسایی اشخاص مبتلا به اختلال ذکر شده، شود. علاوه بر این می تواند سبب گسترش و بهبود درمان های شناختیِ این اختلال شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
170,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان