سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #936

#936 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Impact of Board Structure on Corporate Social Responsibility: A Temporal View
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
اثر ساختار هیئت مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت: یک دیدگاه زمانی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

زمان، نقش مهم در تصمیمات مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) ایفا می کند. در مورد زمان و هیئت مدیره، بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند بر ساختار هیئت مدیره اثر بگذارد. برای مثال، به خاطر فشارهای کوتاه مدت قابل توجه، این مطالعه فرض می کند که اعضای هیئت مدیره، کمتر احتمال دارد افق های زمانی بلند مدت تر مورد نیاز برای اثرگذاری بر مسئولیت اجتماعی شرکت را اولویت بندی کنند. با توجه به این دیدگاه، یک فرضیه در نظر گرفته شده است که این افراد، در کل گرایشات زمانی دارند که در ماهیت، کوتاه مدت تر هستند و بنابراین اثر منفی بر مسئولیت اجتماعی شرکت دارند. بررسی 300 شرکت بزرگ استرالیا این فرضیه را تایید کرده است. اگرچه، وقتی جبران مدیر داخلی به معیار اجتماعی و زیست محیطی مرتبط است و آموزش مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیرهای واسطه معرفی می شوند، اثرات تعاملی آنها منجر به نتایج مثبت می شود: هر دو به طور مثبت، رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت منفی را در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی متعادل می کنند. مطالعه به دیدگاه زمانی هیئت مدیره و همچنین هدایت شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت کمک می کند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
140,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان