دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

مقاله #928

#928 کد مقاله زمینه: مواد و متالورژی
عنوان انگلیسی:
Process optimization of rare earth and aluminum leaching from weathered crust elution-deposited rare earth ore with compound ammonium salts
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه‌سازی فرآیند شستشوی خاک کمیاب و آلومینیوم از پوسته‌ی در معرض هوای شسته‌شده‌ی رسوبات سنگ معدن خاک کمیاب با نمک‌های آمونیوم مرکب
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

خلاصه

به منظور تقویت فرآنید شستشوی خاک کمیاب (RE) و کاهش ناخالصی‌های موجود در مایع شستشو، کلرید آمونیوم (NH4CL) و نیترات آمونیوم (NH4NO3)، به عنوان یک عامل شستشوی مرکب برای درمان پوسته‌ی در معرض هوای شسته شده‌ی رسوبات سنگ معدن RE، با هم ترکیب شدند. اثرات نسبت مولی NH4CL و NH4NO3، غلظت آمونیوم (NH4+pH عامل شستشو و نرخ جریان بر روی فرآیند شستشوی مربوط به RE مطالعه و توسط تئوری صفحه کروماتوگرافی ارزیابی گردید. همچنین فرآیند شستشوی آلومینیوم ناخالص (Al) با جزئیات مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک غلظت اولیه بالاتر آمونیم در یک محدوده مشخص می‌تواند فرآیند انتقال جرم RE و AL را توسط ارائه یک نیروی محرک برای غلبه بر مقاومت در برابر نفوذ، تسهیل بخشد. تقریبا pH هیچ اثری بر روی ضریب انتقال جرم RE و AL در محدود 4 تا 8، ندارد. ارتباط بین نرخ جریان و ارتفاع معادل با یک صفحه تئوری (HETP) می‌تواند با معادله Van Deemter، سازگار باشد، و نرخ جریان در پایین‌ترین HETP، تعیین گشت. شرایط بهینه‌ی شستشوی ستونی برای RE و AL برابر با نسبت مولی 1:1 مربوط به NH4CL و NH4NO3، 2/0 مول بر لیتر مربوط به غلظت آمونیوم، pH برابر با 8-4 برای عامل شستشو و نرخ جریان برابر با 5/0 میلی‌لیتر بر دقیقه، بوده است. تحت این شرایط، ضریب انتقال جرم مربوط به RE، بهبود یافت، اما هیچ تغییری برای AL در مقایسه با استفاده بسیار گسترده سولفات آمونیوم، مشاهده نشد. علاوه بر این، مقدار تفاوت قابل‌توجه حجم بازداری (حدود 20 میلی‌لیتر) در نقطه حداکثر غلظت بین RE و AL، امکانی را برای جدایی آنها فراهم آورد. کاربرد بالقوه‌ی عامل شستشوی مرکب جدید (NH4CL/NH4NO3)، پیشنهاد گشت. مشخص گردید که غلظت نسبی RE در مایع شستشو، می‌تواند به راحتی توسط کنترل pH مایع شستشو، به دست آید.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان