دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

مقاله #910

#910 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Accounting for images of ‘equality’ in digital space: Towards an exploration of the Greek Accounting Professional Institute
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
دیدگاه های انتقادی درباره حسابداری حسابداری برای تصاویر برابری در فضای دیجیتال: به سمت بررسی موسسه حرفه ای حسابداری یونانی
تعداد صفحات فارسی:
49 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
280,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله، چارچوب گسترده ای از تحلیل انتقادی گفتمان (CDA) برای ربط دادن محتوای فضای دیجیتال موسسه حرفه ای حسابداری یونانی به ساختارهای گسترده تر و مباحثات حسابداری جنسیتی بکار رفته توسط حسابداران می باشد. فرآیندهای ایجاد و طراحی مجدد فضای الکترونیک و انتخاب تصاویری که آن را آشکار می کنند، به عنوان مکانیسم های ضروری تحلیل شده اند که نه تنها حقایق را منعکس می کنند بلکه به ایجاد مجدد روابط قدرت، نابرابری های جنسیتی و سلسله مراتب های جنسیتی ارتباط دارد. این مطالعه و بررسی اکتشافی، ازدیاد تصاویر حسابداران را نشان می دهد که ساختارهای مردانه غالب این حرفه را منعکس می کند. خروجی این، محروم سازی و به حاشیه کشاندن زنان است. شواهد تجربی که در این مطالعه نشان داده شده به نبود تصاویری که زنان حسابدار حرفه ای را نشان می دهد اشاره می کند. جایی که زنان نشان داده شده اند، در نقش های شنونده، نقش های حامی یا در نقش سایرین به تصویر کشیده شده اند. این یافته ها، بکارگیری شیوه های انحصاری مبتنی بر جنسیت را نشان می دهند که تسلط نخبگان (حرفه ای) مرد را آسان می کند که به تقویت کلیشه هاس جنسیتی کمک می کند. این مطالعه استدلال می کند که افزایش در نمایش زنان حسابدار در فضای دیجیتال یونان، قدم مثبتی را به سمت گنجاندن زنان در مشاغل یونان را نشان می دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
280,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان