دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

مقاله #906

#906 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت جامع (TQMIS) برای مدارس نمونه
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

اهداف این پژوهش عبارتند از: ۱) طراحی سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت جامع (TQMIS) برای مدارس نمونه و ۲) ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت (TQMIS) برای مدارس نمونه. روند تحقیقات به ۳ مرحله تقسیم شده است: ۱) بررسی اسناد و مدارک و پژوهش های مربوطه، همانند راه اندازی یک جلسه زیرگروه، برای مدیران مدارس، ۲) طراحی سیستم اطلاعاتی، ۳) ارزیابی مناسب بودن سیستم اطلاعات. ۵ نمونه از کارشناسان به وسیله نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. داده‌ها به وسیله ی میانگین و انحراف استاندارد آماری، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ۱) مدل سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت جامع (TQMIS) برای مدارس نمونه، شامل ۴ مولفه ی کلیدی است ۱٫۱) اصول مدل توسعه سیستم اطلاعات، ۱٫۲) توسعه سیستم اطلاعات بر اساس اصول چرخه عمر توسعه سیستم (SDLC۱٫۳ ) گزارش اطلاعات بر اساس سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت جامع (TQMIS) و ۱٫۴) ارزیابی سیستم اطلاعات با استفاده از روش جعبه سیاه و ۲) نتایج ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت جامع (TQMIS) برای مدارس نمونه به روشی که به صورت کاملا مناسب رتبه بندی شده است (x=4/78)

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان