چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #898

#898 کد مقاله زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Sustainable Buildings with Their Sustainable Facades
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
ساختمان های پایدار با نماهای پایدار
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده- نمای هوشمند مصرف انرژی اولیه ی ساختمان، استفاده از منابع انرژی طبیعی و تجدیدپذیر، نظیر تابش خورشیدی، جریان هوا را کاهش می دهد و محیطی راحت برای ساکنان پدید می آورد. بدین سبب نمای هوشمند اکولوژیکی را می توان تغییر نور و شرایط آب و هوایی با استفاده از پوشش حرارتی خودتنظیم و سیستم های کنترل خورشیدی تعریف کرد. با توجه اینکه مصرف انرژی یکی از مهم ترین موضوعات عصر ما است، سیستم های ذخیره سازی انرژی از اهمیت اساسی برخوردار شده اند. این سیستم‌ها به ویژه شامل ساختمان‌ها می شود، چرا که میزان منابع انرژی تجدیدناپذیری که مصرف می کنند به طرز چشمگیری بیش تر از دیگر نواحی مصرف است. سطح مصرف انرژی یک ساختمان مشروط است به ساختار ویژه ی آن ساختمان و نیز ویژگی های حرارتی ساختمان و محیط آن، شرایط اقلیمی غالب در مکان ساختمان، زمان­هایی که ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد، و مشخصات فنی سیستم های به کار گرفته شده برای گرمایش و سرمایش. طراحی پوسته ی ساختمان با معیارهای مربوط به کارایی انرژی هم حفاظت و هم تولید انرژی را میسر می سازد. به علاوه، با به کارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر برای گرمایش، سرمایش، و نورپردازی، به کاهش مصرف منابع انرژی تمام شدنی کمک می کند که مسئولیتی در برابر جامعه ی جهانی به شمار می رود. طراحی نمایی با کارایی انرژی که با تصمیماتی در مرحله ی طراحی آغازی ساختمان شروع می شود، به طور مستقیم بر کل مجموعه عوامل اثر می گذارد، از جمله انتخاب سیستم. پژوهش حاضر بر آن پارامترها و آلترناتیوها برای طراحی پوسته ی ساختمان با کارایی انرژی تمرکز می کند که از مفهوم ساختمان اکولوژیکی جانبداری می کند، و مثال هایی کاربردی برای سیستم های امکان پذیر ارائه می دهد. در این پژوهش پوسته های ساختمان اکولوژیکی به نماهای یک پوسته، نماهای دو پوسته (نماهای کریدوری، نماهای دو پوسته ی ساختمان های بلند، نماهای دو پوسته ی قابل کنترل ساختمان های بلند، پنجره های باکس) و نماهای ترکیبی دسته بندی می شوند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان