شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #876

#876 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Consumer Cynicism: An Emergent Phenomenon in Fairtrade?
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
بدبینی مصرف کننده: یک پدیده نو ظهور در تجارت منصفانه؟
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

اگر شما سطح بدبینی را مورد کاوش قرار دهید شما یک ایده آلیست ناامید شده را پیدا خواهید کرد

این مقاله، بدبینی مصرف کننده را در تجارت منصفانه مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله همچنین عواملی که این بدبینی را افزایش می دهد و تاثیر آن بر خرید محصولات توسط مشتریان در تجارت منصفانه را مورد بررسی قرار می دهد. یک روش کیفی با تمرکز بر 4 گروه و 8 مصاحبه نیمه ساختار یافته در یک رویکرد نظری اصولی به کار گیری شده است. یک مدل مفهومی از بدبینی نسبت به تجارت منصفانه شامل: دو مرجع اصلی به عنوان مثال، در نظر نگرفتن اهداف و در نظر نگرفتن ارزش، ارائه شده است. یافته‌ها نشان می دهد که از یک سو، مصرف کنندگان نسبت به تجارت عادلانه ناشی از در نظر نگرفتن ارزش مشتریان، بدبین هستند ;که این هم ناشی از این واقعیت است که این موضوع ارتباط نزدیکی با سازمان های خیریه دارد; بنابراین استراتژی های بازاریابی دیگری توسط شرکت های بزرگ اتخاذ می شود. در واقع، مشتریان دریافته اند که تجارت منصفانه در جهان سرمایه داری امروزی عملی نیست. به عبارت دیگر، در نظر نگرفتن هدف بر مبنای انتظارات مشتریان و کاربرد محصولات در تجارت منصفانه منعکس می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشارکت کنندگان در تجارت منصفانه بر بدبینی های قبلی تمرکز می کنند تا در نهایت اعتماد مشتریان را افزایش دهند و در نتیجه استفاده از محصولات را بوسیله کاهش و یا از بین بردن موانع توسعه، یعنی بدبینی، تسریع بخشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان