سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #851

#851 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A new algorithm of image segmentation using curve fittingbased higher order polynomial smoothing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم جدید برای بخش بندی تصویر با استفاده از هموارسازی چند جمله ای مرتبه بالاتر مبتنی بر برازش منحنی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده- بخش بندی تصویر نقش مهمی در آنالیز تصویر بازی کرده و اشیاء را از پیش زمینه شان در سطح پیکسلی مجزا می کند. برحسب کاربرد، بخش بندی تصویر در حوزه های مختلفی بکار گرفته می شود. هدف این مقاله، تمرکز بر کاربرد آنالیز آماری بخش بندی تصویر است. در این مقاله از تکنیک برازش منحنی در یک تصویر استفاده کرده ایم تا تصویر بخش بندی شده را بدست آوریم و بتوانیم اطلاعات تصاویر را استخراج کنیم. با استفاده از هموارسازی چند جمله ای مرتبه بالاتر منحنی، نتیجه مناسبی از شناسایی اشیاء بدست آمده است. همچنین، شاخص های کیفیت تصویر را محاسبه کرده ایم که یک روش آنالیز آماری به منظور دستیابی به شاخص های کیفیت و آنالیز عملکرد تصاویر است. آزمایشات گسترده نشان می دهند که روش پیشنهادی نسبت به روش های موجود، یعنی بخش بندی مبتنی بر هیستوگرام، بخش بندی مبتنی بر شناسایی لبه، بخش بندی Ostu و بخش بندی Watershed بهتر عمل می کند. خروجی با اعمال الگوریتم پیشنهادی حاصل شده است و نتایج بدست آمده، قابل تحسین می باشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان